Статус

Informācija par sabiedriskā labuma organizāciju
Nosaukums: «LIEPĀJAS SVĒTĀ NIKOLAJA JŪRAS KATEDRĀLES PAREIZTICĪGO DRAUDZE»
Reģistrācijas numurs: 90000088776
Adrese: Studentu rotas iela 7, Liepāja
Statuss: Spēkā esošs no 06.05.2005
Lēmumi:

Datums

Lēmuma numurs

Lēmuma būtība

Spēkā stāšanās datums

29.04.2005 87 Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss 06.05.2005
08.07.2016 30.6-8.2/55328  Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Darbības jomas:

Darbības jomas nosaukums

Spēkā stāšanās datums

Kultūras veicināšana 06.05.2005
Labdarība 06.05.2005