Par mūsdienu cilvēku – Izlaidums № 4, 2013 gada

Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas

Metropolīta Aleksandra svētību

NIKOLAJA VĒSTNESIS 

SVĒTĀ NIKOLAJA JŪRAS KATEDRĀLES

Par mūsdienu cilvēku

 “Patreiz izdzīvojamie gadi ir ļoti grūti un ļoti bīstami,

bet, beigu beigās, uzvarēs Kristus”

Svētā kalna svētais vīrs  Paīsijs

 

Svētais Svētā kalna svētais vīrs Paisijs par mūsdienu cilvēku spriež uztraukti, bet ar optimismu: “Mūsu laikmetā lielākā daļa cilvēku ir pasaulīgi izglītoti un traucas ar lielu pasaulīgu ātrumu. Bet tā kā viņiem nav Dievbijības – “bet gudrības sākums ir Dieva bijāšana” (PS 111,10), tādēļ viņiem nav bremžu, un ar tādu ātrumu, bez bremzēm, viņi sacīkstes beidz bezdibenī. Cilvēki ir ļoti norūpējušies par grūtībām un lielāko daļu ir novesti līdz apdullumam. Viņi ir pazaudējuši savu orientieri un pa mazam iet uz to, ka nespēj sevi kontrolēt. Ja pat tie, kuri atbrauc uz Svēto kalnu ir tik ļoti uztraukti un juceklīgi, tik nemiera pilni, tad padomājiet, kādi ir citi, kuri ir attālināti no Dieva, no Baznīcas! 

Visās valstīs ir redzama vētra, liels apjukums! Nelaimīgā pasaule – lai Dievs izstiepj Savu roku! – verd kā ātri vārāmais katls. Un skatieties, ko dara tie, kuriem ir vara! Safabricē – safabricē, met visu katlā, bet tas jau svilpj! Drīz izlidos vārstulis. Es teicu kādam cilvēkam, kurš ieņēma augstu amatu: “Kādēļ jūs nepievēršat uzmanību dažām lietām? Pie kā tas novedīs?” Viņš man atbildēja: “Tēvs, no sākuma ļaunums bija kā mazs sniedziņš, bet tagad tas ir pārvērties par lavīnu. Palīdzēt var tikai brīnums”. Bet daži ar veidu, kādā viņi grib uzlabot situāciju, padara ļaunuma lavīnu vēl lielāku. Tā vietā, lai pieņemtu noteiktus mērus attiecībā uz izglītību, audzināšanu, kaut ko izlabotu, viņi dara vēl sliktāk…

Šodienas pasaulē ir ļoti daudz dēmoniska. Sātans ir izvērsies ne pa jokam, jo mūsdienu cilvēki viņam ir devuši daudz tiesību. Cilvēki tiek pakļauti briesmīgai dēmonu iedarbībai. Kāds cilvēks to paskaidroja ļoti pareizi. “Agrāk, – saka, – dēmoni nodarbojās ar ļaudīm, bet tagad tie ar viņiem nenodarbojas. Viņi tos izved uz (savu) ceļu un saka atvadu vārdus: “Ne spalvu, ne asakas !”. Bet ļaudis brien pa šo ceļu paši”. Tas ir briesmīgi. Skatieties, dēmoni Gadarejas valstī palūdza Kristum atļauju ieiet cūkās, jo cūkas nedeva dēmonam tiesības par sevi un viņam nebija tiesības ieiet viņās bez atļaujas…

Ja ļaudis vismaz aizietu pie garīgā tēva un nožēlotu grēkus, tad pazustu dēmoniskā iedarbība un viņi atkal varētu domāt. Tagad dēmoniskās iedarbības dēļ viņi nav spējīgi pat domāt ar galvu. Grēku nožēla, grēksūdze atņem dēmonam tiesības uz cilvēku. Nesen uz Svēto kalnu atbrauca kāds burvis. Ar kaut kādām burvju mietiņiem un tīkliņiem viņš aizsprostoja vienā vietā visu ceļu, kas veda uz manu celli. Ja tur ietu kāds cilvēks, kurš nebūtu izsūdzējis grēkus, viņš ciestu, pat neapzinoties ciešanu iemeslu. Ieraugot uz ceļā šos burvja slazdus, es sevi apzīmēju ar krusta zīmi un gāju pāri, visu saraujot. Pēc tam uz celli atnāca pats burvis. Viņš man pastāstīja par visiem saviem nodomiem un sadedzināja savas grāmatas.

Sātanam nav nekāda spēka un varas par ticīgu cilvēku, kurš iet baznīcā, nožēlo grēkus, saņem Svēto Vakarēdienu. Sātans tikai rej uz tādu cilvēku kā suns bez zobiem. Taču viņam ir liela vara pār cilvēku, kurš netic un kurš ir devis tam varu par sevi. Šādu cilvēku dēmons var saplosīt- šajā gadījumā viņam ir zobi un viņš ar tiem spīdzina nelaimīgo. Sātanam ir par dvēseli tādas tiesības, kādas viņa tam ir devusi…” 

Kur tad ir šī satraucošā stāvokļa saknes?

Pievienotajā lapiņā, kuras autors iespējams ir Allens Dalles (http://topwar.ru/6708-plan-dallesa-dlya-sssr.html), ir parādīti pasākumi un metodes, kam jānoved līdz Krievijas iznīcināšanai garīgas un morālas cilvēku degradācijas ceļā. Šīs lapiņas otrajā pusē ir parādīta paredzamo “rīcību” un darbību shēma, kas nenovēršami ved uz nācijas izmiršanu. Shēmas autors nav nosaukts, bet tā ir līdzīga lapiņā izteikto domu turpinājumam un precizējumam.

Patreiz notiekošajos notikumos ar neapbruņotu aci ir redzamas autoru un šo viltus pilno plānu un domu īstenotāju panākumu pazīmes. Ir jāatzīmē, ka cilvēkiem, kuri “spēlē” šādu “spēli”, ir grūti ierobežot tās ļaundabīgo iedarbību ar vienu tautu. Neizbēgami cieš arī citas, tai skaitā arī šīs “spēles” autoru līdzpilsoņi.

 “Spēle” ir ļoti bīstama, tā ir spēle ar nāvi. Nedrīkst būt bezdarbībā. Ir jāreaģē. Kā jāreaģē? Nav grūti ievērot, ka lapiņā un shēmā parādītie veidi un plāni ir pilnīgi grēcīgi, uzspiesti, tumšās ļaunuma jomas, kritušo garu priekšā pateikti. Tādēļ ir acīmredzams, ka jācīnās ar Dieva palīdzību.

Mums piedāvā organizētu noziedzību, bet mēs organizēti uzsāksim pret to cīņu.

Mums piedāvā alkoholismu, narkotikas, bet mēs tās nepieņemsim.

Mums piedāvā dzimumu izvirtības, nekārtību šajā jomā, bet mēs glabāsim tikumību līdz laulībai un laulībā. Mēs uzticēsim Dievam lemt, cik mums vajag bērnu, nenogalināsim tos ar abortiem, ar pretapaugļošanās līdzekļiem.

Mums piedāvā laulības šķiršanas, bet mēs sargāsim un stiprināsim ģimenes.

Un visu ļaunumu, ko mums piedāvā, mēs ar riebumu noraidīsim, tā vietā sāksim ievērot un sēt labo. Vērsīsimies pie Dieva un Viņš vērsīsies pie mums, sāks mums palīdzēt. Nožēlosim savus grēkus un Kungs piedos un atcels pelnīto sodu.

Stāvoklis ir trauksmains. Neviens nedrīkst palikt vienaldzīgs. Vai nu ar Dieva palīdzību – tautas atdzimšana un glābšana mūžīgai dzīvei, vai nu saskaņā ar sātana padomu – verdzība grēkam, izmiršana, un elle mūžībā.

Lai Dievs mums dod saprātu izdarīt pareizu izvēli!

 

Skat. Pielikumu.

 

 

Pielikums

DALLESA PLĀNS PSRS

 (Plānā, par kura autoru tiek uzskatīts Dalless, ir uzrādītas galvenās pazīmes mūsu garīgai un morālai degradācijai un veidi kā iznīcināt Krieviju)

Allans Dalless (1893-1969) strādāja ASV Centrālajā izmeklēšanas pārvaldē (CIP)no tās dibināšanas 1947. gadā. 1942.-1945 gados vadīja politisko izlūkošanas dienestu Eiropā, bija CIP direktors 1953.-1961. gados. Viens no izlūkošanas un spiegu diversantu darbības organizētājiem pret PSRS un citām soc. valstīm, “augstā kara” ideologs.

 

 “Beigsies karš, viss kaut kā nokārtosies. Un mēs visu, kas mums ir, – zeltu, visu materiālo spēku virzīsim uz cilvēku apšmaukšanu un apmuļķošanu!

Cilvēku smadzenes, apziņa ir spējīga izmainīties. Iesējot tur haosu, mēs nemanāmi nomainīsim viņu vērtības uz viltotām un piespiedīsim viņus ticēt šīm viltotajām vērtībām. Kā? Mēs atradīsim sev līdzīgi domājošos, savus sabiedrotos pašā Krievijā.

Epizode pēc epizodes tiks izspēlēta grandioza pēc sava mēroga pašas nepakļāvīgākās uz zemes tautas bojāejas traģēdija, tās neatgriezeniska galīga pašapziņas dzēšana. No literatūras un mākslas, piemēram, mēs pakāpeniski iznīdēsim viņu sociālo būtību, atmācīsim māksliniekus, panāksim viņu vēlmes nodarboties ar tēlotājmākslu, to procesu pētīšanu, kas notiek tautas masu dziļumos, izbeigšanos. Literatūra, teātris, kino –  viss attēlos un slavēs pašas zemākās cilvēku jūtas. Mēs visādos veidos uzturēsim tā sauktos māksliniekus, kuri sāks iesēt un iedzīt cilvēku apziņā seksa kultu, vardarbību, sadismu, nodevību –  ar vārdu sakot, visa veida netiklību. Valsts pārvaldē mēs izveidosim haosu un nekārtību.   

Mēs nemanāmi, bet aktīvi veicināsim ierēdņu, kukuļu ņēmēju stūrgalvību un bezprincipialitāti. Birokrātisms un vilcināšanās tiks uzskatīti par tikumu. Godīgums un krietnums tiks apsmieti un kļūs nevienam nevajadzīgi, kļūs par pagātnes paliekām. Rupjību un nekaunību, melus un krāpšanu, alkoholismu un narkomāniju, dzīvnieciskas bailes vienam no otra, nekautrību, nodevību, nacionālismu un tautu ienaidu, visupirms naidu  pret krievu tautu – to visu mēs veikli un nemanāmi kultivēsim, tas viss kupli uzziedēs.

Un tikai nedaudzi, pavisam nedaudzi nopratīs vai pat sapratīs, kas notiek. Bet tādus cilvēkus mēs noliksim bezpalīdzības stāvoklī, pārvērtīsim par apsmieklu, atradīsim veidu kā viņus apmelot un atzīt par sabiedrības padibenēm. Izrausim garīgas saknes, vulgarizēsim un iznīcināsim tautas morāles pamatus. Tāda veida mēs sašķobīsim paaudzi aiz paaudzes. Sāksim iedarboties uz ļaudīm no bērnības, jaunības gadiem, galveno likmi vienmēr liksim uz jaunatni, sāksim sadalīt, samaitāt, pagremdēt to. Mēs no viņiem iztaisīsim ciniķus, triviālus cilvēkus, kosmopolītus. Lūk tā mēs to izdarīsim”. 

Autors a. Dalless. “Pārdomas par amerikāņu pēckara doktrīnas pret PSRS realizāciju”, 1945

 

Pielikums