Ziedojumi

Katedrālei nepieciešami ziedojumi.

Svētā Nikolaja jūras katedrāle
Reģ. Nr. 90000088776
AS ”SEB BANKA”
SWIFT kods UNLALV2X
Konts EUR: LV38 UNLA 001 200 070 1702

Lai svētīta devēja roka, dodot Dievnamam par godu!