• Iekšējā pašpazemināšanās – izlaidums № 7, 2018 gada

  IEKŠĒJĀ  PAŠPAZEMINĀŠANĀS   Pēc tam, kad mēs iegūstam sirds gudru domāšanas veidu un iemācāmies lēnprātīgu uzvedību, mums ir nepieciešams iziet cauri pašam atbildīgākajam etapam ceļā uz lēnprātības tikuma iegūšanu: caur ārēju pazemināšanos cilvēku priekšā. Tieši šajā etapā tiek pārbaudīta un stiprināta mūsu lēnprātība. Pazīstamais teologs protoirejs Valentīns Svencickis sarunā ar Sergeju Fudeli teica: Lūk, mēs mācām par mīlestību un lēnprātību, bet, ja mums autobusā kāds uzkāpj uz kājas, mēs tūlīt pat sākam cilvēku ienīst. Var visu laiku domāt par savu niecību Dieva priekšā, izskatīties lēnprātīgam un mācēt lēnprātīgi sarunāties ar cilvēkiem, bet patiesībā būt tālu no patiesas lēnprātības, kas tiek kalta tikai ar ārēju pārbaudījumu āmuru. To zinot, daudzi askēti…

 • Arhistratēģa Ercenģeļa Mihaila un citu bezmiesīgo Debesu spēku kopējā godināšana – izlaidums № 6, 2018 gada

  Arhistratēģa Ercenģeļa Mihaila un citu bezmiesīgo Debesu spēku kopējā godināšana          Svētie eņģeļi mīt Debesīs, neredzamā, garīgā pasaulē. Tur atrodas mūžīgais Visaugstā Tronis, ko ieskauj visi Debesu Spēki, kurus Viņš apskauj ar nedziestošu gaismu. Svēto Eņģeļu godināšana Svētajā Baznīcā ir tik pat sena kā pati Baznīca. Tā nebeidzas sākot no pasaules eksistences sākuma. Vecajā Derībā pravietis Mozus, kurš saņēma no Dieva baušļus un tai pašā laikā saņēma no Dieva rīkojumu nolikt Vissvētākajā vietā zelta Heruvīmu attēlus (2. Moz. 37, 7-9). Eņģeļu izskatā vairākkārtīgi parādījās Pats Dievs. Eņģeļu parādīšanās vienmēr ierosināja cilvēkos lielu godbijību un vietas, kur tie parādījās, bija svētas. Svētajā Apustuliskajā Baznīcā nemitīgi notiek svēto Eņģeļu piesaukšana un…

 • Iekšējā pašpazemināšanās – izlaidums № 5, 2018 gada

  Iekšējā pašpazemināšanās Lēnprātības jūtas atrodas cilvēka sirdī, bet dzimst tās no sirdsgudra prāta stāvokļa. Ja mēs gribam kļūt par lēnprātīgiem kristiešiem, mums kopā ar sava vājuma apziņu nepieciešams iegūt pareizu skatu uz cilvēkiem un uz mūsu attiecībām ar viņiem. Lēnprātība tuvinieku priekšā domu jomā pakāpeniski novedīs mūs līdz lēnprātībai praksē. Tādēļ, lai uzzinātu, kādā ceļā ir iegūstama lēnpratība cilvēku priekšā, vislabāk iepazīties ar svēto pieredzi. Tā sirdsskaidro Gregoriju Sinaītu, kurš ir nācis no bagātas un pazīstamas ģimenes, klosterī nozīmēja darbam virtuvē. Vairāk nekā trīs gadus viņš strādāja brāļu labā un visu šo laiku domāja, ka kalpo nevis cilvēkiem, bet eņģeļiem. Virtuvi svētais uzskatīja par Dieva svētnīcu un altāri.  Sirdsskaidrā Grigorija…

 • Sirdsgudrība – izlaidums № 4, 2018 gada

  SIRDSGUDRĪBA Personīgā vājuma apzināšanās. Svētie tēvi bieži lietoja vārdus „lēnprātība” un „sirdsgudrība” kā sinonīmus, taču tomēr tiem bija dažāda nozīme. Svēto tēvu izpratnē sirds gudrība- tas ir pareizs cilvēka domāšanas veids par sevi pašu un apkārtējo pasauli. Tieši sirds gudrība dzemdina lēnprātību, kas ir nekas cits kā iekšēja sirds miera stāvoklis. No tā izriet, ka, ja mēs vēlamies iegūt lēnprātību, vispirms mums jākļūst sirdsgudriem. Kas gan raksturo sirds gudrību un kādā veidā to var sasniegt? Visupirms jāsaka, ka sirds gudrība cilvēkā piedzimst no personīgā vājuma un niecīguma apzināšanās.   Taisnais sevi uzskatīja par briesmoni. Sirdsskaidrais Optinas Makārijs vēstulē kādai no  savām daudzajām garīgajām meitām rakstīja, ka viņš ir pilns lepnības  un…

 • Lēnprātības nozīme un būtība – izlaidums № 3, 2018 gada

  Lēnprātības nozīme un būtība 1208. gadā pareizticīgajā Gruzijā ielauzās persiešu karaspēks. To vadīja persiešu pilsētas Ardebilas sultāns. Pareizticīgo Pashas svētku dienā rītausmā persieši negaidīti ielauzās pilsēta Ani un, to izlaupot, nogalināja div- padsmit tūkstošus kristiešu. Gruzīnu cariene Tamāra, uzzinot par notikušo, pavēlēja savam slavenajam pulkvedim Zaharijam Mhargrdzeli atriebties. Karaspēka virspavēlnieks sagaidīja musulmaņu gavēņa sākumu un devās ar karaspēku uz Persiju. Pilnmēness naktī viņa karapulki sapulcējās pie pilsētas Ardebilas. Rītausmā, kad pilsētnieki tik tikko sāka mosties no miega un mullas no minaretēm sludināja par gavēņa beigām, gruzīni iekaroja pilsētu. Pēc Zaharija Mhargrdzeli pavēles tā tika sagrauta līdz pamatiem, bet divpadsmit tūkstoši tās iedzīvotāji tika nogalināti. Nāves sods sasniedza arī gūstā saņemto…

 • KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!- izlaidums № 2, 2018 gada

  KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES! No Šanhajas un San- Francisko Svētītāja Jāņa sprediķiem „Tavu Augšāmcelšanos, Kristu Glābēj, eņģeļi dzied debesīs, arī mūs uz zemes svētī ar tīru sirdi Tevi slavēt”.Tagad viss ir piepildījies ar gaismu, debesis, zeme un elle, visa radība priecājas un līksmo. Priecājas zeme, atbrīvota no lāsta par Ādama grēku. Gavilē debesis, redzot no tām Nonākušo uz zemes uznākot no elles un izvedot no turienes tur mokošos. Dzied eņģeļi, slavinot nāves Uzvarētāju Savu Radītāju, to redzot. Kungu slavina visa radība, visi dabas spēki. Katrs no viņiem savā veidā dzied un slavē Augšāmcēlušos. Kaut kas neparasts notiek visā pasaulē. Svēta un glābjošā nakts nomainās ar gaismu nesošo Lielo Dienu.Ar saviem stariem…

 • Par miesiskās netīrības grēku – izlaidums № 1, 2018 gada

  Par miesiskās netīrības grēku Priecājies, dvēseliskās un miesiskās Tīrības centīgais sargātāj! (Sirdsskaidrā Sergija akafists, 2. Ikoss.) Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā! Grēks ir lielākais ļaunums cilvēku dzimtā, kas atņem mums svētību. Katrs grēks ir pretīgs Dieva priekšā un atņem mums Dieva labvēlību, bet ir viens grēks, kas īpaši riebjas Dievam,- tas ir miesiskās nešķīstības grēks. Es lūdzu piedošanu, ja apvainošu kāda tikumisko dzirdi, atgādinot par šo grēku. Var būt, ka vajadzētu par šo grēku paklusēt un neko par viņu neteikt, bet pasaulē tas strādā ar spēku, izlaiž savas saknes, cilvēce izvirst un, protams, cilvēki iet bojā. Tādēļ, kaut gan svētais apustulis Pāvils raksta, ka par šo grēku nešķīsti…